Sprinkleranlæg

Beskytter dit liv, dine værdier og din ejendom

Flindtholt.dk er et certificeret sprinklerfirma med et erfarent kompetent team som helt fra beslutningsfasen til endt godkendt anlæg professionelt sikre et driftspålideligt anlæg og bedst økonomiske løsning i forhold til kundens behov og bygningens anvendelse.

Vi projekterer, installerer og servicerer sprinkleranlæg i alle typer bygninger som trapperum, hoteller, domiciler, parkeringshuse/kældre og lagerbygninger m. fl. Nybyg samt tilpasning eller ombygning af eksisterende sprinkleranlæg.

Et korrekt udført sprinkleranlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og lagre, samt afbrydelser i bygningens daglige drift.

Anlæggene projekteres og udføres efter standarderne, Danske regler (DBI 251/4001), Europæiske regler (DS/EN 12845, FM Standard (Factory Mutual Company) eller Amerikansk Standard (NFPA).

Slagelse

Holbækvej 11

4200 Slagelse

København

Stamholmen 193 F, 2. tv

2650 Hvidovre

Ålborg

Ålborg Kokkedalsvej 48

9460 Brovst